Kişisel Verilere İlişkin Veri Sorumlusu Olan

Hazar Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’ne (“HAZAR TEKSTİL”)

Başvuru İle İlgili Açıklama

 

Genel Bilgi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), kişisel veri sahiplerine kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ve bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme gibi birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır.

Kanun’un 13/1. maddesi uyarınca; veri sorumlusu olan Hazar Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’ne (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır), bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu doldurulup aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formunun çıktısı alınarak;

• Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,

• Noter vasıtasıyla,

• Başvuru sahibince 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile veya “mobil imza” ile imzalanarak Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

Yazılı başvuru kanallarına ve gönderimlerde belirtilecek bilgi notlarına ilişkin açıklamalara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Göztepe Mahallesi Karanfil Caddesi No:48 Bağcılar /İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat veya

İadeli Taahhütlü Mektup

Göztepe Mahallesi Karanfil Caddesi No:48 Bağcılar /İstanbul

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

İlgili kişi tarafından HAZAR TEKSTİL’e daha önce bildirilen ve HAZAR TEKSTİL’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi yoluyla

 

eneskayatuzu@hazar-tekstil.com.tr

 

Konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Düzenleyeceğiniz başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit edip, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyip, başvurunuza doğru ve kanunî süresi içinde cevap verebilmek için tanzim edilmiştir.

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek bilgi veya belge talep etme hakkını saklı tutar.

Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. 

 

Başvuru Formuna Ulaşmak İçin Lütfen Aşağıdaki Butona Tıklayınız...